แชร์เว็บนี้

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ถือเป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา วิชาชีพ สถาบันฯได้นำร่องในการรับรององค์กรฯทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาคภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประสานความร่วมมือด้านการประเมินสมรรถนะ อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะ ร่วมเดินทางไปยังบริษัททีทีเคทรานสปอร์ต ณ ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขับรถ ทีโปร เทรนนิ่ง เซนเตอร์ ซึ่งเป็นสนามฝึกขับรถ ของบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประสานความร่วมมือด้านการประเมินสมรรถนะ อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก

อ่านต่อ