แชร์เว็บนี้

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ถือเป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา วิชาชีพ สถาบันฯได้นำร่องในการรับรององค์กรฯทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาคภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประชุมหารือเพื่อเดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ Street Food

นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับ เชฟ ชุมพล แจ้งไพร กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม