แชร์เว็บนี้

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ถือเป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา วิชาชีพ สถาบันฯได้นำร่องในการรับรององค์กรฯทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาคภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม