มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ก.ย.

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

24.09.2561
36,086 View

สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความเกี่ยวเนื่องตั้งแต่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย มีลักษณะรูปแบบที่หลากหลาย และแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในแนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ การพัฒนาในแนวสูง เช่น  อาคารชุดพักอาศัย การพัฒนาเชิงพาณิชยกรรม (ศูนย์การค้า ศูนย์การค้าชุมชน อาคารสำนักงาน) และเชิงบริการ (โรงแรม อพาร์ตเมนต์ หอพัก สถานพยาบาล) เป็นต้น ตลอดจนการตลาด การซื้อขายทรัพย์ และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/RES