ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช.-MASCI เปิดอบรมสร้าง CB มาตรฐานสากล ตอกย้ำวงประชุมระดับโลก IAF เชื่อมั่นการรับรองบุคลากรทั่วโลกตามแนวทาง ISO/IEC17024

05.03.2567
889 View
สคช.-MASCI เปิดอบรมสร้าง CB มาตรฐานสากล ตอกย้ำวงประชุมระดับโลก IAF เชื่อมั่นการรับรองบุคลากรทั่วโลกตามแนวทาง ISO/IEC17024
 
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024 รุ่นที่ 1 โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) โดยมีผู้เข้าอบรมในครั้งนี้กว่า 60 คน จากหน่วยงานในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หรือ CB และเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)
 
นางสาววรชนาธิป กล่าวในการเปิดงานว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้การเดินหน้า พัฒนาระบบการรับรองกำลังคน ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2566 ในฐานะคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากร (IAF Working Group on Persons Certifications ISO/IEC 17024) ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum : IAF) ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยมีองค์กรที่เป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ของประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมกว่า 80 ประเทศ อาทิ ประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี แคนาดา จาเมกา สหรัฐอเมริกา เนเธอแลนด์ ไอซ์แลนด์ และอินโดนีเชีย เป็นต้น โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการทบทวนมาตรฐานข้อกำหนด ISO/IEC17024 เพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และตอกย้ำการพัฒนาการรับรองบุคลากรของไทย ให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
 
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีเป้าหมายในการสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 318 แห่ง และบุคลากรในเครือข่าย ให้มีมาตรฐานและมีการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการรับรองบุคลากร ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17024 แล้ว จำนวน 5 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน และศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือในระบบการรับรองบุคลากรของประเทศ โดยผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นกลางแล้ว ยังส่งผลให้บุคลากรที่ผ่านการรับรองมีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ให้กับบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ว่าจะสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานในระดับสากลต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ