ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานอาชีพ (Skill Certificate) และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn)

28.11.2566
9,032 View
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานอาชีพ (Skill Certificate) และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn) โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการจัดทำธนาคารหน่วยกิต การเทียบคุณวุฒิต่างๆ รวมถึงความต้องการให้การรับรองคุณวุฒิสามารถกำหนดค่าแรงได้ด้วย
นางสาวจุลลดา ชี้แจงที่ประชุมว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีความพร้อมเชื่อมโยงกับระบบธนาคารหน่วยกิต รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ สามารถปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพได้ อันจะนำไปสู่การเทียบคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันมีแพลตฟอร์ม EWE รองรับทั้งการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแนะแนวอาชีพ ระบบ E-Training E-Learning เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลา ระบบ E-Cupon สนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ระบบ JOB Matching รองรับคนหางาน งานหาคน รวมถึง Competency credit bank system ที่สามารถสะสมสมรรถนะผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อนำไปสู่การรับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งตอบโจทย์โลกปัจจุบันที่กำลังคนมุ่งสู่การทำงาน และต้องการมีโอกาสได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาได้เมื่อต้องการ
นายสิริพงศ์ ย้ำว่า มหาวิทยาลัยจะอยู่ไม่ได้ถ้ายังคิดในกรอบเดิม และสิ่งแวดล้อมจะบังคับให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว ในฐานะเป็นคนภาคการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้พร้อมสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หลายระบบที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคการศึกษได้ในทันที เนื่องจากปัจจุบันเด็กมีความต้องการเรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการ เป็นไปตามเทรนด์ความต้องการของตลาดแรงงาน การเทียบเคียง การเทียบโอนคุณวุฒิจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโลกการศึกษาและโลกการทำงานในเวลานี้ ขณะเดียวกันฝากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนาการรายงานฐานข้อมูลของแพลตฟอร์ม EWE ให้สามารถดูเทรนด์อาชีพในปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตแต่ละอาชีพที่ระบบแสดงผลเป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการหรือไม่ ก็จะช่วยรองรับการผลิตคนจากภาคการศึกษาให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงด้วย
ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมอาทิ สภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่างเห็นตรงกันถึงประโยชน์ของแพลตฟอร์ม EWE และพร้อมให้สนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษาต่อไป
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ