มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ

คณะกรรมการ ICB
สคช. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกลไกให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรม ในการพัฒนาและผลิตกำลังคนที่จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าบุคลากร ในอาชีพมีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อนำไปสู่ผลิตภาพที่มีศักยภาพสูงและแข่งขันได้ในระดับสากล

การรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาของสถาบัน

2021-11-23 11:52:49 By จักรกฤษณ์ มะโหฬาร
จะดาวโหลด
2022-03-13 23:29:51 By

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวบรวมข่าวสารและกิจกรรมของสถาบัน

วีดีทัศน์

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของสถาบัน

จัดซื้อจัดจ้าง
 • ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างเหมาบริการสำรวจความคิดเห็นของผู้ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/05/2565
 • ราคากลางจ้างเหมาบริการสำรวจความคิดเห็นของผู้ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/05/2565
 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565
  20/05/2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของระบบบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/04/2565
 • ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร โดยวิธีคัดเลือก
  12/04/2565
 • e-bidding
  01/10/2564
 • วิธีเฉพาะเจาะจง
  01/10/2564
 • วิธีคัดเลือก
  01/10/2564
 • e- Market
  01/10/2564
 • วิธีสอบราคา
  11/04/2565
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ร่วมงานกับเรา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงาน
ได้ด้วยตนเอง ส่งทาง E-mail: