มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ

คณะกรรมการ ICB
สคช. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกลไกให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรม ในการพัฒนาและผลิตกำลังคนที่จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าบุคลากร ในอาชีพมีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อนำไปสู่ผลิตภาพที่มีศักยภาพสูงและแข่งขันได้ในระดับสากล

การรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาของสถาบัน

2021-11-23 11:52:49 By จักรกฤษณ์ มะโหฬาร
จะดาวโหลด

หลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/ มาตรฐานสมรรถนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวบรวมข่าวสารและกิจกรรมของสถาบัน

วีดีทัศน์

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของสถาบัน

จัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกวดราคาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่โครงการประทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (From Professional to MSMEs) ประจําปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
  24/11/2564
 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564
  01/10/2564
 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
  01/09/2564
 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564
  01/11/2564
 • จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2
  08/11/2564
 • จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2
  08/11/2564
 • จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่
  08/11/2564
 • จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่
  08/11/2564
 • จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
  05/11/2564
 • จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
  05/11/2564
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ร่วมงานกับเรา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงาน
ได้ด้วยตนเอง ส่งทาง E-mail: