ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

ชาวร้อยเอ็ดพร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ หลังร่วมเปิดโลกอาชีพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

22.03.2567
550 View
ชาวร้อยเอ็ดพร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ หลังร่วมเปิดโลกอาชีพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมวิทยากรระดับแชมป์ประเทศไทย จัดกิจกรรมเปิดโลกคุณวุฒิวิชาชีพ อบรมฝึกทักษะทำมาหากินตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด ดัดแปลงวัตถุดิบพื้นถิ่นของขึ้นชื่อเมืองร้อยเอ็ดอย่างข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ วัตถุดิบจากโคกหนองนามาแปรรูปสมุนไพรสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงอบรมพื้นฐานการทำกาแฟ เทคนิคการถ่ายรูปเพื่อการจำหน่ายสินค้า และเทคนิคการแต่งหน้าตามมาตรฐานอาชีพ เป็นการสร้างพื้นฐานต่อยอดให้เป็นอาชีพได้
ชาวพนมไพร ออกปากขอบคุณสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ช่วยมาเปิดโลก สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดจากพื้นฐานอาชีพเดิมให้สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบท้องถิ่น และวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านให้มาสร้างเป็นอาชีพได้ ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้จริง ทั้งสร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แต่ยังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนอีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ