ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

ก.พ.

พฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน l สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

10.04.2566
7,832 View

พฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2555