ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. ร่วมเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในงานสัมมนาร่วมกับ Japan University Accreditation Association และ Taiwan Assessment and Evaluation Association

01.04.2567
570 View
สคช. ร่วมเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในงานสัมมนาร่วมกับ Japan University Accreditation Association และ Taiwan Assessment and Evaluation Association
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เชิญ น.ส. จุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไปบรรยายเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และการพัฒนากำลังคนด้วยมาตรฐานอาชีพ ในฐานะแนวทางปฎิบัติที่ดีในงาน 2024 International Staff Exchange Program โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก Japan University Accreditation Association และ Taiwan Assessment and Evaluation Association
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ