ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. หารือ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ปั้นช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช พร้อมลงนามจริงอุตสาหกรรมธุรกิจเดินเรือ ตอบโจทยขับเคลื่อนภูเก็ต เป็น Marina Hub

24.04.2567
848 View

สคช. หารือ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ปั้นช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช พร้อมลงนามจริงอุตสาหกรรมธุรกิจเดินเรือ ตอบโจทยขับเคลื่อนภูเก็ต เป็น Marina Hub

นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบัน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าหารือแนวทางการเดินหน้าพัฒนากำลังคน กับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช ระดับ 4 ระดับ 5 แห่งแรกของประเทศ โดยมีนายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

นางสาวจุลลดา กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบอาชีพในหลากหลายมิติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้มีแนวทางการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยเฉพาะการผลักดันอาชีพใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า เครือกลเรือ รวมถึงช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช สำหรับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช ที่นอกจากจัดการประเมิน เพื่อให้การรับรองนักเรียนในสังกัด ยังสามารถต่อยอดการประเมินเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ไปสู่คนที่อยู่ในอาชีพที่หลุดออกจากภาคการศึกษา ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในอนาคต ด้วยการสะสมหน่วยสมรรถนะ ผ่านCredit Bank ได้ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช สคช. ยังพร้อมสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ให้ต่อยอดการพัฒนากำลังคนไปยังอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ต่อไป

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระบุว่า ช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช ถือเป็นหนึ่งในอาชีพ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต ที่วางเป้าหมายขับเคลื่อนให้ภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทางทะเล (Marina Hub) หรือมารีนา ฮับของเอเชีย การร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ และสามารถทำงานในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเดินเรือ ธุรกิจท่าเทียบเรือ บริเวณฝั่งอันดามัน มีความต้องการกำลังคนกว่า 1,200 คน โดยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้มีการจัดการประเมินฯ ช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช ทั้งในระดับ 4 และ ระดับ 5 รุ่นแรกไปแล้ว มีผู้เข้าสู่การประเมินกว่า 100 คน กว่าร้อยละ 80 ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการสถานประกอบการ ที่ต้องการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ