ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ม.ค.

ปรับตัว ยืดหยุ่น เปิดกว้าง อย่ายึดติด หยุดล็อกศักยภาพของตัวเอง

17.01.2565
37,951 View
ปรับตัว ยืดหยุ่น เปิดกว้าง อย่ายึดติด หยุดล็อกศักยภาพของตัวเอง
มาเปิดโลกกว้างในอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ... ที่นี่มืออาชีพ