ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. พร้อมหนุนช่างเสริมความงาม รับคุณวุฒิวิชาชีพ เทียบรับคุณวุฒิทางการศึกษา

24.04.2567
863 View

สคช. พร้อมหนุนช่างเสริมความงาม รับคุณวุฒิวิชาชีพ เทียบรับคุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวจุลลดา  มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการประเมินในสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  มีผู้ที่เข้ารับมอบประกาศนียบัตรจำนวน 305 คน จากหลากหลายอาชีพ อาทิ อาชีพผู้สอนทำผมบุรุษ สตรี ผู้สอนทำเล็บ ผู้สอนแต่งหน้า ผู้สอนสักคิ้ว ผู้สอนต่อขนตา และอาชีพช่างทำผมบุรุษ สตรี ช่างทำเล็บ ช่างแต่งหน้า ช่างสักคิ้ว ช่างต่อขนตา 

ซึ่งผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในครั้งนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพในธุรกิจเสริมสวยและได้พัฒนาตนเอง สั่งสมประสบการณ์ และเข้าสู่กระบวนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ จนได้รับการรับรองการันตีว่ามีทักษะการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้การรับรองจากสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบและสมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของ สคช. 

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆณการ ภัณณิพงส์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า ปัจจุบันในได้มีการประสานความร่วมมือในส่วนของภาคการศึกษา กับภาควิชาชีพให้เปิดโอกาสแก่ผู้ที่มีทักษาะในวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นทิศทางที่จะช่วยส่งเสริมปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า รู้ชัด ปฏิบัติได้

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ