ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช.ขยายความร่วมมือสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์เจ้าดัง เติมทักษะการันตีช่างมืออาชีพรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

10.04.2567
667 View
สคช.ขยายความร่วมมือสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์เจ้าดัง เติมทักษะการันตีช่างมืออาชีพรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดย นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ มอบหนังสือเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ให้กับ นายสุรเชฏฐ์ พรพิพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ (Fit Auto) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบการ ผู้ให้บริการด้านยานยนต์ ที่มีการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านงานยานยนต์ ในนาม Fit Auto Academy ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพของสถาบัน อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ระดับ 3 ซึ่งช่างที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองทักษะ ความสามารถของบุคคลที่เป็นมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นในการบริการ นอกจากนี้ ยังได้หารือเพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในอาชีพช่างรถยนต์ไฟฟ้า รองรับอุตสาหกรรมบริการยานยนต์อนาคตอีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ