ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

เอฟซีปลื้ม สคช.ขยายผลฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพ 5 หลักสูตร การันตีด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นราชบุรี

04.04.2567
604 View
เอฟซีปลื้ม สคช.ขยายผลฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพ 5 หลักสูตร การันตีด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นราชบุรี
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมวิทยากรแถวหน้า ใน 5 อาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี จัดการอบรมห้องเรียนสะสมสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ฝึกทักษะทำมาหากิน ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 โดยแบ่งการอบรมเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย , หลักสูตรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร , หลักสูตรบาริสต้า , หลักสูตรเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทฤษฎีใหม่ และ หลักสูตรสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการหลังจากที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา
การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการอบรมเต็มหลักสูตรและเข้มข้นมากขึ้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะเน้นการต่อยอดทักษะจากพื้นฐานอาชีพเดิม ให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการประเมินจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จะได้รับการการันตีด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง EWE ตอบโจทย์ยิ่งเรียน ยิ่งได้ (learn to earn) แนวทางที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากำลังคนในทุกระดับ ทุกช่วงวัย ที่สำคัญยังสามารถนำไปเป็นแต้มต่อในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสิน อีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ