ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช.ชี้ทางเลือกHR สายโลจิสติกส์ ใช้งานแพลตฟอร์ม EWE เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

26.04.2567
692 View
สคช.ชี้ทางเลือกHR สายโลจิสติกส์ ใช้งานแพลตฟอร์ม EWE เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย หรือ TAFA
เกี่ยวกับ การพัฒนากำลังคนสู่การต่อยอดธุรกิจการขนส่งสินค้าทาง
อากาศอย่างยั่งยืนด้วย E- Workforce Ecosystem Platform” หรือ EWE ซึ่งมีหลากหลายบริการในการนำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทราบถึงประโยชน์และความสำคัญของระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นข้อมูลและแนวทางในการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อก้าวสู่การต่อยอดธุรกิจการขนส่งทางอากาศอย่างยั่งยืนเทียบเท่าสากลในอนาคตต่อไป
โดยในเดือน พฤษภาคมนี้ e-coupon ที่ภาครัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ จะเริ่มเปิดให้บริการ ทุกคนสามารถไปกดรับสิทธิ์ตามความสนใจที่อยากจะพัฒนาตนเอง ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรที่จะนำไปสู่การอัพสกิล รีสกิล เน้นเรียนดี มีคืน นำไปลดหย่อนค่าใช้จ่ายในหลักสูตรต่างๆ ได้
ส่วนในภาคของผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ยังสามารถเข้าไปสมัครใช้งานในส่วนขององค์กร/ภาคธุรกิจได้ HR สามารถนำไปใช้ในระบบ HRD หรือวางแผนการพัฒนาบุคคลให้กับพนักงานของบริษัทได้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่ครบและจบในที่เดียว ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www.ewe.go.th ดาวน์โหลดApplication EWE Platform ได้ทั้ง ios และ Android
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ