ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

23.04.2567
924 View

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
https://www.admincourt.go.th/admincourt/site/08newsjob_detail.php?ids=25767

 

เอกสารแนบ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ