ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. ร่วมเวทีเสวนา เน้นย้ำให้สถานประกอบการ ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมเรือธง Soft Power ของประเทศไทย

06.03.2567
922 View
สคช. ร่วมเวทีเสวนา เน้นย้ำให้สถานประกอบการ ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมเรือธง Soft Power ของประเทศไทย
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Entrepreneur Opportunity ปั้นแบรนด์ไทยในตลาดโลก โอกาสของผู้ประกอบการ สะท้อนศักยภาพการแข่งขัน ร่วมกับนางปรียากร ศังขวณิช ผู้อำนวยการสำนักนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และนายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) บริษัทผู้ผลิตจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร ในงาน NRF Vision Day 2024 “Asian Food Disruption”
นางสาววรชนาธิป กล่าวในการเสวนาว่า จากการทำงานในฐานะรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โอกาสสำคัญของผู้ประกอบการอาหารในประเทศไทยที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย soft power นี้ร่วมกัน เพราะภาครัฐ เปิดประตูบานใหญ่พร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนให้เป็นตัวแทน ในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมเรือธง Soft Power ที่จะนำพาประเทศให้มีรายได้มากขึ้น และมีศักยภาพในการแข่งขันในทุกมิติบนเวทีสากล ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาสินค้า กระบวนผลิต การจัดทำมาตรฐานในการผลิตให้ได้มาตรฐาน และการเชื่อมโยงสู่ตลาด ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย ที่พร้อมเปิดโอกาสให้กับคนไทยมากกว่า 20 ล้านคน ได้มีโอกาสเรียนฟรี เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนา ต่อยอดคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเฟ้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทยจาก 75,086 หมู่บ้าน มาต่อยอดฝึกฝนจนเป็นเชฟอาหารไทยมืออาชีพ ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างครบวงจร นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลมีความตั้งใจทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก็หวังว่าทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน จะพร้อมเดินไปกับภาครัฐที่ตั้งใจจะผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหาร เป็น soft power ของไทยอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอาหารไทยยังเผชิญความท้าทายหลายประการ เช่น การแข่งขันที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาหาร และความท้าทายด้านแรงงาน ดังนั้นแล้วอาหารไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนอาหารไทยสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ