ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบประกาศนียบัตร รับรองคุณวุฒิวิชาชีพควาญช้างครั้งแรก เนื่องในวันช้างไทย

14.03.2567
503 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบประกาศนียบัตร รับรองคุณวุฒิวิชาชีพควาญช้างครั้งแรก เนื่องในวันช้างไทย
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ นายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับควาญช้าง 22 ราย ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาชีพควาญช้าง ซึ่งสถาบัน ร่วมกับ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ได้เริ่มจัดการประเมินขึ้นครั้งแรกในปี 2566 และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพครั้งแรกเนื่องในโอกาสวันช้างไทย 13 มีนาคม 2567
นางสาวจุลลดา ได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการประเมินในการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพไปอีกขั้น และเชื่อว่าความรู้ ความสามารถควาญช้างไทยจะสามารถยกระดับขึ้นสูงได้อีผ และเป็นควาญช้างคุณภาพที่ตลาดต้องการ
นสพ.ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ เปิดเผยว่าการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กับควาญช้างไทยเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการหันมาให้ความสนใจสร้างมาตรฐานอาชีพควาญช้างซึ่งเป็นอาชีพที่ถ่ายทอดประเพณี วัฒธรรมที่เทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่ได้ โดยเฉพาะควาญช้างนับเป็นผู้อนุรักษ์ช้างตัวจริงและเป็นผู้ที่ควรได้รับการสนับสนุนยกระดับคุณค่านี้เป็นอย่างยิ่ง
และเนื่องในวันช้างไทย นางสาวจุลลดา ยังได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 16 รูป ร่วมกับช้าง ณ สันอ่างเก็บน้ำแม่สันตอนบน พร้อมร่วมเลี้ยงอาหารช้าง และร่วมพิธีมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น โดยมีพลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ