ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

อบรมออนไลน์หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงาน ในพื้นที่ระบบราง”

02.02.2565
50,193 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับธนาคารออมสิน และบริษัท รถไฟฟ้า ... จำกัด จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ในพื้นที่ระบบรางวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 - 16.30 . ผ่านโปรแกรม ZOOM 

เป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านความปลอดภัย ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติในงาน เพื่อสร้างและตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับตนเองและเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

โดยวิทยากรมืออาชีพ คุณจิราภรณ์ ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) และคุณปุณวิพัชร์ โชติศิรพงษ์  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)

ลงทะเบียนได้ที่ https://e-training.tpqi.go.th/courses/399/info