ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

ม.ค.

หญิงน้ำปรุง จรุงจิต มืออาชีพ..ด้านการจัดดอกไม้

13.12.2564
14,017 View

หญิงน้ำปรุง Influencer ตัวยง ด้านการจัดดอกไม้ มาตอบเอง...การจะเป็น "มืออาชีพ" กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำคัญอย่างไร