บริการ

PROPIN

____________________

 

“ปักหมุดมืออาชีพ” คืออะไร

“ปักหมุดมืออาชีพ” เป็นแอปพลิเคชัน ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาเทคโนโลยี นำมาใช้เพื่อสนับสนุน ผลักดันให้คนในอาชีพ เป็นมืออาชีพ ได้รับการการันตีจากหน่วยงานภาครัฐอย่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นสถาบันที่พัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมยกระดับสมรรถนะกำลังคนให้สอดคล้อง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะกำลังคนที่มี “สมรรถนะ” ความสามารถ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อน ยกระดับการผลิตและการบริการ ตลอดจนถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีศักยภาพลงสนามแข่งขันกับนานาชาติทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

ผู้ที่ผ่านการประเมินต่างได้รับโอกาสในอาชีพ ทั้งคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสต่อยอดธุรกิจ ได้ไปทำงานในต่างประเทศ ที่สำคัญคือผู้บริโภคใช้บริการได้อย่างมั่นใจ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังเป็นทางเลือกที่ได้รับการสนใจเป็นพิเศษจากผู้ประกอบการ เพราะถือเป็นคน “มืออาชีพ” มีการการันตีจากหน่วยงานภาครัฐ

และแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” นำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อน ผลักดัน ให้เกิดการใช้บริการจาก “คนมืออาชีพตัวจริง” ให้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ซอกไหน มุมไหนของประเทศ เพียงใช้มือถือในระบบ IOS หรือ Android ทุกคนมีสิทธิใช้บริการจาก “มืออาชีพตัวจริง” ได้ทุกหนทุกแห่ง งานนี้ได้ประโยชน์ทั้งตัวคนในอาชีพ ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ รวมทั้งประเทศก็ได้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” โดยปัจจุบันมีผู้ที่ผ่านการประเมินฯลงทะเบียนแล้วกว่า 80,000 คน

 

มีอะไรอยู่ใน “ปักหมุดมืออาชีพ”

“ปักหมุดมืออาชีพ” กับ “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” ทำงานอยู่ในระบบ IOS / Android และบนเว็ปไซต์ ปักหมุดมืออาชีพ ภายในจะมีฐานข้อมูลคนในอาชีพที่ผ่านการประเมิน และได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพแล้ว ปรากฏข้อมูลอยู่ในแผนที่ ซึ่งข้อมูลจะมีตั้งแต่รายชื่อคนมืออาชีพ เพศ พื้นที่อยู่แสดงตำแหน่ง ที่ตั้ง รายชื่อหน่วยงาน โดยข้อมูลทั้งหมดยังเชื่อมโยงกับ LinkedIn เว็ปไซต์ที่เป็นสนามกลางระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้างมารวมตัวกัน เพื่อการหา และจ้างงานสามารถทำได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา ติดตาม ผู้ที่ผ่านการประเมินในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการได้เพียงปลายนิ้ว ส่วนคนมืออาชีพก็สามารถนำเข้าข้อมูลของตัวเอง เพื่อเพิ่มช่องทาง และโอกาสในการหางานได้อีกด้วย ขณะที่ผู้ใช้บริการก็ค้นหาง่าย ใช้งานได้อย่างมั่นใจจากคนมืออาชีพตัวจริง

เรียกว่าเพียงมีแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” การใช้บริการจะจบ ครบ เพียงมีมือถือเครื่องเดียว ก็ช่วยให้ผู้บริโภคใช้บริการจากคนมืออาชีพตัวจริง มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เม็ดเงินสะพัด ผู้บริโภคมั่นใจ กล้าซื้อ กล้าจ้าง กล้าใช้บริการจาก “คนมืออาชีพ” ผ่านแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ”