มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

มิ.ย.

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

20.06.2559
30,566 View

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการพัฒนาประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ รองรับเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยรถแท็กซี่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ชาวต่างชาติจะเรียกใช้บริการในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จึงเปรียบเสมือนด่านแรกในการให้การต้อนรับสร้างความประทับใจเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติ จากข้อมูลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่ามีรถแท็กซี่จำนวนกว่า 6,000 คน ต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการขับขี่และบริการผู้โดยสารอย่างมืออาชีพ ทำงานได้ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PUT