กิจกรรม

สคช.เปิดโอกาสให้ผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เข้ามาทดสอบความเป็นมืออาชีพ

 05-02-2563
 1,569    

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ได้รับการการันตีความเป็นมืออาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รวมถึงให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ในฝีมือการสอนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

 ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินได้ที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้ารับการประเมิน
โทร 02 579 5566 ต่อ 1107 หรือ 081 208 0106.  

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
news-ac-detail