วิดีโอ

สคช. ร่วมลงนาม MOU กับ สสปน.

 09-08-2562
376

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ และมีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับอาเซียนและสากล รวมถึงการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานการศึกษาภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

SITEMAP