วิดีโอ

รายการ Professional ที่นี่มืออาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตอน ผู้ประกอบอาหารไทย

 28-07-2562
367

รายการ Professional ที่นี่มืออาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตอน ผู้ประกอบอาหารไทย พบกับ เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กอาหารไทย / ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอาหารไทย ที่จะพูดถึงมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ออกอากาศวันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62 เวลา 16.00 น. (ก่อนรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลง) ทาง PPTV ช่อง 36

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
vdo-detail