วิดีโอ

รายการ Professional ที่นี่....มืออาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตอน Streetfood

 25-07-2562
336

รายการ Professional ที่นี่....มืออาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตอน Streetfood พบกับคุณชนินทร์ วัฒนพฤกษา ประธานผู้ก่อตั้งฟุ้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) ที่จะมาพูดถึงเกี่ยวมาตรฐานอาชีพ Streetfood ออกอากาศ

SITEMAP