วิดีโอ

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

 27-01-2564
122

มืออาชีพต้องช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม หวังว่าบทเพลงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเตือน ให้ทุกคนช่วยกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ... แล้วเราจะผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน เนื้อร้อง-ทำนอง โดย รองเอ๋ วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานมืออาชีพ

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
vdo-detail