21.6.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างกลไกการรับรองประสบการณ์การเรียนรู้ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

21.6.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างกลไกการรับรองประสบการณ์การเรียนรู้ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

File size : 2.14 Mb
File type : .pdf
Download : 141
File size : 1.05 Mb
File type : .pdf
Download : 134
File size : 4.41 Mb
File type : .pdf
Download : 232

SITEMAP