มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ

คณะกรรมการ ICB
สคช. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกลไกให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรม ในการพัฒนาและผลิตกำลังคนที่จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าบุคลากร ในอาชีพมีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อนำไปสู่ผลิตภาพที่มีศักยภาพสูงและแข่งขันได้ในระดับสากล

การรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาของสถาบัน

2021-11-23 11:52:49 By จักรกฤษณ์ มะโหฬาร
จะดาวโหลด

หลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/ มาตรฐานสมรรถนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวบรวมข่าวสารและกิจกรรมของสถาบัน

วีดีทัศน์

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของสถาบัน

จัดซื้อจัดจ้าง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ร่วมงานกับเรา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงาน
ได้ด้วยตนเอง ส่งทาง E-mail: