เกี่ยวกับเรา

ระเบียบและข้อบังคับ

พ.ย.

ประกาศคณะกรรมการสถาบันฯ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพและการประเมินสมรรถนะ พ.ศ. ๒๕๖๕

01/11/2565
7,015 View