จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/09/2566
2,145 View