จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผ่านสื่อโทรทัศน์ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561

มิ.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผ่านสื่อโทรทัศน์ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561

28/06/2561
2,359 View