จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) การจัดจ้างออกแบบและจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลภารกิจการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง (Street Food) ร้านอาหารขนาดเล็ก และย่านค้าขายอาหาร ให้เป็นที่รับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.พ.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) การจัดจ้างออกแบบและจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลภารกิจการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง (Street Food) ร้านอาหารขนาดเล็ก และย่านค้าขายอาหาร ให้เป็นที่รับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/02/2561
613 View