จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ม.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

05/01/2561
610 View