จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

ก.พ.

รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

08/02/2566
3,196 View