ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช.- IOM- มยช. ผนึกกำลัง สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ ต่อยอดจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ

21.03.2566
1,732 View

สคช.- IOM- มยช. ผนึกกำลัง สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ
ต่อยอดจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ

สคช. ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM) และมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) จัดงานสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้ประกอบการในการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ โดยมี นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางผู้บริหาร พนักงานทรัพยากรบุคคล ครูฝึกในสถานประกอบการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรในสถานประกอบการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 100 คน จากบริษัทกว่า 30 แห่ง ทั้งนี้งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้บริษัทและหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติ ได้รับทราบถึงแนวทางการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ปรับหรือจัดทำหลักสูตร  เพื่อให้พนักงานได้รับหนังสือรับรองสมรรถนะหรือคุณวุฒิวิชาชีพหลังจากที่เข้ารับการฝึกอบรม   เมื่อพนักงานมีทักษะที่พัฒนาได้ วัดได้อย่างเป็นระบบ สถานประกอบการก็จะมีผลิตภาพมากขึ้น  คนทำงานเองก็จะมีเครื่องมือพิสูจน์ความสามารถ  สามารถใช้ต่อยอดสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้

นางสาวจุลลดา กล่าวว่า สคช. IOM และ มยช. ตระหนักถึงความสำคัญของสถานประกอบการ ในฐานะหน่วยพัฒนาทักษะคนทำงาน  ด้วยการจัดฝึกอบรมพนักงาน upskill และ reskill เพื่อให้พนักงานมีทักษะใหม่หรือทักษะที่เพิ่มเติม  รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญมูลนิธิ  องค์กรภาคประชาสังคม และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่อาจจะทำงานอยู่ในบริษัทขนาดเล็ก ที่ไม่ได้จัดการฝึกอบรมเอง หรือจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ผู้ที่เป็นแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าว  ก็จะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะ และเข้าถึงการฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐาน และรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กับกำลังคนทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ