ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำโดย Mr.Toshihiko Watanabe พร้อมด้วย Mr.Hirofumi Yamaguchi, AOTS’s expert และดร.จักรกฤษณ์ สิริริน ผู้อำนวยการสายงานการศึกษา ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ เข้าพบนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

02.11.2566
893 View
Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำโดย Mr.Toshihiko Watanabe พร้อมด้วย Mr.Hirofumi Yamaguchi, AOTS’s expert และดร.จักรกฤษณ์ สิริริน ผู้อำนวยการสายงานการศึกษา ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ เข้าพบนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือแนวทางการยกระดับบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น ตามโครงการ Smart Monodzukuri Support Team for Thailand ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation : DX) ของประเทศ โดยร่วมกับ สคช. เตรียมจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาผลิตภาพระบบการผลิต เพื่อสร้างนักพัฒนาผลิตภาพที่มีความรู้ความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร พร้อมได้รับการสนับสนุนตามกระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
โอกาสนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดย ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน ผู้อำนวยการสายงานการศึกษา ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ จึงแสดงความยินดีต่อนางสาวจุลลดา มีจุล ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ