ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

ม.เกษตรศาสตร์ พบ สคช. หารือแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านสถานศึกษา และการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ เพิ่มโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ

20.10.2566
1,265 View

ม.เกษตรศาสตร์ พบ สคช. หารือแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านสถานศึกษา และการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ เพิ่มโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าหารือแนวทางการความร่วมมือ ในการบริหารจัดการเรียนรู้ผ่านสถานศึกษา การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงหารือแนวทางการส่งเสริมให้นิสิต ได้เข้าใช้งานผ่านระบบ E-Workforce Ecosystem Platform

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า รู้สึกยินดี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานิสิต นักศึกษา ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยที่ผ่านมา สคช. ได้มีการส่งเสริมให้ภาคการศึกษา นำมาตรฐานอาชีพมาถอดเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะยาว เพื่อให้นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพไปพร้อมกันด้วย นอกจากนี้ สคช. ยังมีหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบ E–Training ให้บริการกว่า 500 หลักสูตร ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงยังสามารถต่อยอดไปสู่ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม EWE ในการจัดเก็บข้อมูลด้านกำลังคน การสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ Competency Credit Bank และการฝากประวัติส่วนตัวผ่านแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Portfolio ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนิสิต นักศึกษา นำไปสู่การมีงานทำ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ