ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมวงประชุม Soft Power พร้อมรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับผู้มีฝันและอยากทำฝันให้เป็นจริงผ่านศูนย์บ่มเพาะ OFOS

26.10.2566
1,021 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมวงประชุม Soft Power พร้อมรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับผู้มีฝันและอยากทำฝันให้เป็นจริงผ่านศูนย์บ่มเพาะ OFOS
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้รับมอบหมายจากรักษาการผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งอนุกรรมการๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนโครงการรองรับส่งเสริมให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทยให้มีศักยภาพ สู่เป้าหมายตามนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) และ THACCA ซึ่งจะมีการดำเนินการ 3 ขั้น โดยขั้นที่ 1 การพัฒนาคนผ่านกระบวนการส่งเสริมบ่มเพาะศักยภาพ โดยเฟ้นหาคนที่มีความฝันและอยากทำความฝันนั้นให้เป็นจริง ทุกช่วงอายุ จำนวน 20 ล้านคน จาก 20 ล้านครัวเรือน โดยแจ้งลงทะเบียนกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขั้นที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ภายในประเทศ 11 ด้าน ประกอบไปด้วย ท่องเที่ยว อาหาร แฟชั่น กีฬา เฟสติวัล ดนตรี ออกแบบ หนังสือ เกม ศิลปะ และภาพยนตร์ และขั้นที่ 3 การนำอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ก้าวสู่เวทีโลก โดยตั้งเป้าภายใน 100 วัน ผู้ที่มีความฝันและอยากทำฝันให้เป็นจริงลงทะเบียนผ่านระบบ โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ได้มากกว่า 1 ล้านคน 1 ล้านครอบครัว โดยผู้ที่มีความฝันจะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้วย ในส่วนของ THACCA จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ และผลักดันการก้าวสู่เวทีโลก ซึ่งจะได้มีการเสนอแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อรองรับต่อไป
ขณะที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีมาตรฐานอาชีพหลากหลายเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาคนผ่านกระบวนการส่งเสริมบ่มเพาะศักยภาพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ตาม Quick Win 11 ด้าน ทั้งท่องเที่ยว อาหาร กีฬา ดนตรี เกม ศิลปะและภาพยนตร์ ที่พร้อมให้การรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงมีหลักสูตรการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพผ่านระบบ E-Training อีกกว่า 558 หลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับการ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” และพัฒนาให้เป็นกำลังคนทักษะสูงได้ไปพร้อมกัน
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ