ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับช่างทำผมบุรุษ-สตรี และช่างทำเล็บ สู่การเป็นครูผู้สอน

25.10.2566
1,146 View
สคช. มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับช่างทำผมบุรุษ-สตรี และช่างทำเล็บ สู่การเป็นครูผู้สอน
25 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคล ในสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพผู้สอนทำผมบุรุษ อาชีพผู้สอนทำผมบุรุษ-สตรี ผู้สอนทำเล็บ ระดับ 6 พร้อมด้วยช่างทำผมบุรุษ ช่างทำผมสตรี อาชีพช่างสักคิ้ว ช่างทำเล็บ ระดับ 4 และช่างต่อขนตา ระดับ 2 ยกระดับช่างเสริมสวยกว่า 120 คน สู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมีนายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล ผู้บริหารโรงเรียนการจัดการวิชาชีพเสริมสวยและความงาม องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และฐานะนายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า ช่างเสริมสวย เป็นหนึ่งในอาชีพอิสระที่ภาครัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมีความใกล้ชิดกับสังคมไทยมาต่อเนื่อง ขณะที่การให้บริการของช่างเสริมสวยของไทย ยังได้รับการยอมรับจากนานาชาติ สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล ดังนั้นการที่ช่างเสริมสวย ไม่ว่าจะเป็น ช่างทำผม ช่างทำเล็บ ช่างสักคิ้ว หรือแม่แต่ช่างต่อขนตา ได้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพให้มีมาตรฐาน นำไปสู่การยอมรับได้ โดยเฉพาะหากได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในวันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญอีกห้างหนึ่ง ที่นอกจากเป็นการยืนยันถึงความสามารถในการให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการได้ ยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจแล้ว ในการประกอบอาชีพ เพราะแม้บางคนไม่มีต้นทุนทางการศึกษา ก็จะมีคุณวุฒิวิชาชีพที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้ อยากให้ช่างเสริมสวยทุกคน หมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี การใช้โซเชียล มีเดีย รวมถึงความเทรนด์ของโลก เพื่อปรับตัวให้รองรับและทันต่อทุกความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความมั่นคง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไป
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ