ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. พร้อมยกระดับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สู่มืออาชีพ รับการกลับมาฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

31.10.2566
1,071 View
สคช. พร้อมยกระดับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สู่มืออาชีพ รับการกลับมาฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับวงการอสังริมทรัพย์” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมี คุณพรเทพ ศรีนฤหล้า รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม และยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในเครือข่าย รองรับการกลับมาฟื้นตัวของตลาดอสังหาฯ อย่างเต็มรูปแบบ
นางสาวจุลลดา กล่าวถึงบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการพัฒนาวิชาชีพ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในรอบ 3 ปี ตั้งแต่มีวิกฤตโควิด โดยในปี 2565 มีโครงการเปิดใหม่กว่า 387 โครงการ มูลค่าการพัฒนารวมสูงถึง 4.4 แสนล้านบาท การกลับมาฟื้นตัวของอสังหาฯ ได้เป็นแรงขับให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ต้องเร่งปรับตัว ยกระดับตัวเองให้เป็นนายหน้าฯ ที่มีคุณภาพ เพราะนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการลงทุนด้วย ทั้งยังเป็นตัวช่วยที่ดี ของการซื้อขายที่ทำให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบาย มั่นใจ และช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพ จะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญ ในการให้รับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้ประกอบอาชีพ ที่ไม่เพียงเพิ่มโอกาสการทำงาน แต่ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนตลอดช่วงของการซื้อขาย
สำหรับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. มีมาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพในวงการอสังหาฯ อาทิ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง อาชีพช่างก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างเขียนแบบโครงสร้าง เขียนแบบสถาปัตยกรรม และที่สำคัญที่สุด คือสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ตั้งแต่การตรวจสอบทำเล สภาพแวดล้อม ตรวจสอบทรัพย์ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ วิเคราะห์ตลาด ความสามารถทางการเงิน บริการหลังการขาย ไปจนถึงการดำเนินงานกับลูกค้า และนักลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่ง สคช. จะเดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอาชีพนายหน้า เพื่อรองรับการกลับมาฟื้นตัวของตลาดอสังหาฯ อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างโอกาสที่นำไปสู่การลงทุนต่อไป
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ