ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ม.ค.

กองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมกำลังพล ตบเท้าเข้ารับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

17.01.2566
1,234 View
กองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมกำลังพล ตบเท้าเข้ารับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
พล.อ.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เข้าพบนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการผลักดันกำลังพล และประชาชนในสายงานกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีโอกาสเข้าสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
นายสุรพล กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิที่สามารถเทียบเท่าได้กับคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ในการพัฒนากำลังพล และประชาชนที่มีทั้งความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รับสั่งสมจากการฝึก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านเกษตรกรรม สาธารณูปโภค และการบรรเทาสาธารณภัย นำไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพหลังปลดประจำการ รวมถึงความภาคภูมิใจในอาชีพ
พล.อ.ศิราวุฒิ กล่าวว่า การส่งเสริมให้กำลังพลมีคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากจะได้ทำงานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีโอกาสในการสร้างอาชีพที่ 2 และที่ 3 เพื่อสร้างความมั่นคง สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ภายหลังปลดประจำการ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับตัวของกำลังพลเอง แต่ยังเป็นประโยชน์กับกองทัพอีกด้วย
ในการหารือครั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มีการเชิญชวนกำลังพล และพลเรือนในสังกัดสายงานกิจการพลเรือน เข้าใช้งาน ระบบ E-Portfolio บนแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem Platform หรือ EWE แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนให้คนมีงานทำ และยังเป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ ทุกคนในอาชีพสามารถ บันทึกประวัติ ผลงาน รางวัล ประกาศนียบัตรจากการอบรม หรือแม้แต่ประสบการณ์ทำงาน บนแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งเมื่อสถานประกอบการ และนายจ้าง ที่ต้องการคนทำงาน ก็จะสามารถพิจารณาจาก E-Portfolio ที่ฝากไว้ในระบบได้ทันที นำไปสู่โอกาสในการได้งานทำที่มีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ