ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. ร่วมส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กลุ่มคนไร้บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

27.10.2566
1,299 View
สคช. ร่วมส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กลุ่มคนไร้บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร นำโดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล ส่งมอบอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับคนไร้บ้าน ณ จุดสวัสดิการคนไร้บ้าน บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า จากข้อมูลที่พบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคนไร้บ้านไม่น้อยกว่า 1,800 คน ขณะที่คนไร้บ้านทั่วประเทศประมาณ 3,500-4,000 คน ที่ขาดแคลนน้ำ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค สคช. จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้าน ที่ต้องการปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รับป้ายมืออาชีพ Street Food ย่านถนนข้าวสารมาแล้ว ซึ่งสามารถประกอบอาหารได้อย่างสะอาด ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานกำหนด นั่นหมายความว่าผู้ด้อยโอกาส จะได้รับประทานอาหารที่สะอาด อร่อยและมีคุณภาพด้วย ทั้งนี้ เห็นว่า แม้จะเป็นอาหารเพียงมื้อเดียว แต่ก็ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้อิ่มท้อง เป็นแรงผลักดันให้สามารถดำรงชีวิตต่อไป
สำหรับผู้มีจิตกุศล ที่ต้องการส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของให้กับคนไร้บ้าน พื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถประสานกับทางสำนักเขตพระนคร ในการแจกของจุดที่สำนักงานเขตพระนครกำหนด คือ จุดบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า และอีกหนึ่งจุดที่ บริเวณซอยสาเก ถนนอัษฏางค์ เพื่อให้บริการสวัสดิการที่ครบวงจรในทุกด้านแก่คนไร้บ้าน ทั้งการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านต่างๆ และการส่งมอบปัจจัยพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ