จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.พ.

ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/02/2563
260 View