จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจําปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พ.ค.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจําปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14/05/2564
2,658 View