ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

ขอเชิญมา...ปลดปล่อยไอเดียให้เต็มที่ กับการประกวดภาพยนต์สั้นหัวข้อ “เมืองแห่งมืออาชีพ”

28.04.2564
5,533 View

ขอเชิญปลดปล่อยไอเดียของคุณให้เต็มที่ กับการประกวดภาพยนต์สั้นหัวข้อ “เมืองแห่งมืออาชีพ”

ลักษณะผลงาน

ส่งผลงานเป็นทีม จํากัดจํานวนทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ภาพยนตร์สั้นของคุณ สามารถสื่อให้เห็นวิธีคิดในการสร้างและพัฒนารากฐานชุมชนที่มีทั้งวัฒนธรรม วิสาหกิจ ท่องเที่ยวชุมชน ให้เข้มแข็ง จากการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ นำมาซึ่งการพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับชุมชนอย่างมีมาตรฐาน 

 

ขั้นตอนการส่งผลงาน และกำหนดการ

ส่งผลงานหนังสั้นผ่านทางออนไลน์ได้ที่ [email protected]  ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ..2564 (เวลา 00.00.)

- ประกาศผลวันที่ 24 มิ..64 (รายละเอียดกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

- ติดตามรายละเอียดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และเว็บไซต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ www.tpqi.go.th 

 

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

- เป็นผลงานหนังสั้นไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อเมืองแห่งมืออาชีพความยาวไม่เกิน 5 นาที 

- จัดส่งผลงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.mov / .AVI / .MPEG-4 / .FLV) ฉบับเต็ม ขนาดภาพ 16:9

- เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีโลโก้ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลดได้ที่ www.tpqi.go.th

- การผลิตหนังสั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด 

- เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ ต้องไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด

- ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเป็นผลงานที่ไม่เคยใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดมาก่อน และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง 

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนให้แก่ข้าวของผลงานที่ถูกคัดเลือกให้รับรางวัล โดยผลงานดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) โดยเจ้าของผลงานสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่ห้ามทำการดัดแปลงแก้ไข

- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดอื่นๆ และไม่ถูกคัดเลือกให้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ เจ้าของผลงานยินยอมให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) มีสิทธิ์ในการการผลงานไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด

- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งเนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง กราฟิก คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

- สำหรับรางวัลขวัญใจมวลชน (Popular vote) เปิดให้ลงคะแนนผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เท่านั้น

Facebook fanpage ชื่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน

จำนวนการกดแชร์ คิดเป็น 3 คะแนนต่อการแชร์หนึ่งครั้ง

จำนวนการกดความรู้สึก คิดเป็น 1 คะแนนต่อการกดหนึ่งครั้ง (นับคะแนนทุกความรู้สึก

- กำหนดการของกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

- ผู้ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดจะต้องเสียภาษี ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ ตามที่กฎหมายกำหนด

- คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

- คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดทันที โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน 

- เนื้อหาสอดคล้องตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

- ความคิดสร้างสรรค์

- การผลิต เทคนิคการนำเสนอแปลกใหม่ น่าสนใจ 

 

เงินรางวัล

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 30,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

- รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท 

 

หมายเหตุ :

1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

2. ผู้ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดจะต้องเสียภาษี ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ