ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

การวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมและการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์

19.07.2564
6,775 View

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกำลังคนด้านโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ที่อยู่ในสายงานโลจิสติกส์ร่วมรับฟังการวิเคราะห์อุตสาหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

และร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมและการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoSrJor3s90JcDU7_Dt5QqBwPn230z_UXcPhTO2bmT_luBQg/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 081-563-7887 ทักษพร / 081-644-6280 ภัทรพร

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ