ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

ก้าวเดินสู่ปีที่ 10 ของ สคช. ชื่นมื่น “รองดอน” มอบดอกไม้แสดงกำลังใจให้ร่วมกันพัฒนากำลังคนก้าวสู่การเป็นมืออาชีพระดับสากล

02.04.2564
521 View
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสุพัฒตรา ลิมประพันธ์ กรรมการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาววรชนาธิป จันทนู และนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกันรับมอบช่อดอกไม้จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และเป็นกำลังให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานพัฒนายกระดับกำลังคน โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมพล โนตไธสง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ นายปราโมทย์ วิทยาสุข คณะที่ปรึกษาสถาบันฯ นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์ ร่วมในงาน
โดยวันนี้คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดนาคปรก พระสงฆ์พร้อมอาราธนาธรรม และแสดงธรรมเทศนา โดยพระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี
โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ได้ดำเนินการในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีทักษะ สมรรถนะ และความรู้ความสามารถ ที่พร้อมสนับสนุนและรองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ รองรับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกโดยเฉพาะโลกในยุคหลังโควิด-19
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ