วิดีโอ

สคช. ผนึก อว. เปิดโลกการเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพตลอดชีวิต

 09-08-2562
203

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จับมือ อว. ย่อโลกความเป็นมืออาชีพให้ใกล้ขึ้นด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ Thai Mooc การเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ จะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสร้างการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอีกต่อไป เพราะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ได้จับมือร่วมกันใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เรียกว่า thai mooc (ไทยมูค) ย่อโลกความเป็นมืออาชีพให้ใกล้มากยิ่งขึ้น เพราะไม่เพียงจะใช้เพื่อการเรียนการสอน แต่ยังนำมาใช้สำหรับการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลให้นำไปสู่การเป็นมืออาชีพ ทั้งในสาขาอาชีพ และสาขาวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

SITEMAP