วิดีโอ

ร่วมกันสร้างโลกสวย ด้วยมืออาชีพ

 04-09-2562
348

สคช. จับมือ จังหวัดพิษณุโลก และวงษ์พาณิชย์ ผลิตกำลังคนมืออาชีพในการกำจัด คัดแยกขยะให้เป็นมาตรฐาน เนื่องจากขยะทุกชนิดมีวิธีการจัดการ คัดแยกที่ต่างกัน ที่สำคัญขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยสร้างรายได้ และลดโลกร้อน

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
vdo-detail