วิดีโอ

รายการ Professional ที่นี่....มืออาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตอนคัดแยกขยะ

 25-07-2562
411

รายการ Professional ที่นี่....มืออาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตอนคัดแยกขยะ พบกับ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้งโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล"วงษ์พาณิชย์" ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน ออกอากาศวันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 62

SITEMAP